Fråga
oss!

Snöskottning

Vi skottar enligt skotta säkert principen.

Samtliga försäkringsbolag ställer krav på att fastighetsägare anlitar företag med utbildning och licens enligt Skotta Säkert. Skotta säkert är ett utbildningsprojekt som ska leda till ökad säkerhet kring skottning av tak.

På grund av okunskap och slarv orsakar takskottning eller bristen på skottning skador för mångmiljonbelopp varje år. Nu tar hela branschen ett gemensamt krafttag för att komma till rätta med problemen.

Med hjälp av utbildningsprogrammet och licensieringskrav vill försäkringsbolag, fastighetsägare och takentreprenörer uppnå följande:

  • En bättre arbetsmiljö för de som skottar på taken.
  • Minska antalet materialskador på taken.
  • Minska antalet skador på annans egendom, så som parkerade bilar.
  • Minimera farorna för allmänheten, så som gångtrafikanter.
  • Stoppa oseriösa aktörer.
  • Bättre arbetsmetoder, verktyg, rutiner

Tidigare uppdrag