Fråga
oss!

Miljö

Miljöpolicy 

Vi strävar hela tiden efter att arbeta med miljövänliga produkter som är tillverkade med energisnåla processer, och transporter. Vi bedömer att företagets totala miljöpåverkan är viktig så därför använder vi återvinningsbara produkter i första hand. Vi källsorterar överblivet materiel på verkstaden. Och följer kommunens miljörekommendationer.

Det löpande miljöarbetet inom Eh´s Plåtslageri  fokuseras på områden som energiförbrukning, val av leverantörer och produkter, entreprenader, samt avfallshantering. Att erbjuda ett sortiment som i största möjliga mån innehåller produkter som kan klassas som bästa miljöval. Givetvis används bara leverantörer för inköp av varor och tjänster som är certifierade enligt de miljökrav som finns.

Våra arbetsrutiner

På kontoret sorteras papper som körs till återvinning. På verkstaden sorterar vi skrot, koppar, mässing, rostfritt och förzinkat, för sig som sedan körs till återvinning. Vi har även sortering  av brännbart material. Träpall som plåt levereras på, går tillbaks till leverantör som sedan använder det igen och igen. Varje fredag städas verkstad för att vara trevlig för oss och andra att vara i. Även kontorsdelen städas en gång i veckan.

Våra fordon är miljövänliga med katalysatorer, och hålls rena och fina. Service av fordon sker årligen. Vi sköter servicen av våra fordon så långt vi kan själva. oljor som byts körs till miljöstation. Batterier som företaget förbrukar körs även det till miljöstationen.

Rutiner för ständiga förbättringar

Vi arbetar aktivt med att hitta de enkla förbättringarna i vardagen. Dels gäller det att spara på material så det blir så lite restavfall som möjligt, men även att få till de enkla rutinerna.

Rutiner och kriterier för inköp av miljöpåverkande varor

Vid inköp av varor använder vi leverantörer som är certifierade enligt de miljökrav som finns.
De varor vi köper in kommer till största delen från plåtgrossister som är miljöcertifierade beaktat B:s miljökrav enligt Sunda Hus. Övriga varor kommer från andra leverantörer.
Rutin vid inköp från nya leverantörer är att vi kontrollerar att de är certifierade eller uppfyller miljökraven.

Miljökrav på egna leverantörer

Vid anlitande av underentreprenörer informerar vi om vår miljöpolicy och anger att arbete skall ske enligt denna.