Fråga
oss!

Kvalitetspolicy

EH´s Plåtslageri etablerades 2004. Vi har utvecklats till att bli ett serviceföretag med inriktning på både företag och privatkunder. Vår uppgift är att se till att taket över våra huvuden håller tätt. Vår målsättning är att klara vår arbetsuppgift med så gott resultat som är möjligt för våra kunder när det gäller miljö, kvalité och ekonomi.

Vi skall, vill och strävar efter att alltid erbjuda kunden den mest kostnadseffektiva lösningen som uppfyller kundens behov, krav och förväntningar.

Personalen utgör grunden i vår kvalitetssträvan. Kvalitetssäkring, utbildning och egenkontroll är en del av vårt kvalitetsarbete och utgör grunden för att ständigt förbättra verksamheten. Vi skall i alla
delar säkerställa att vi följer lagen.

Vi skall genom vår kundskap bidra till att bostäder och lokaler hålls i gott skick. Vi ser det som ett bidrag till ett långsiktigt hållbart samhälle.

EH´s Plåtslageri AB åtar sig att verka för: